Skip to content

Infekcja wirusem noworodków, opryszczka zwykła w związku z bezobjawową infekcją matek w czasie porodu czesc 4

1 rok ago

295 words

Opryszczka noworodkowa rozwinęła się u 10 niemowląt, co stanowi ogólną częstość występowania przypadku na 18 630 żywych urodzeń. Wszystkie 10 przypadków dotyczyło niemowląt z 15 923 kobiet, dla których uzyskano hodowle – 8 na uniwersytecie i 2 w szpitalu środowiskowym. Częstość występowania opryszczki noworodków w obu szpitalach wynosiła na 1418 żywych urodzeń i na 2291 żywych urodzeń. Spośród 56 kobiet, które bez powikłań wyrzuciły wirusa po przyjęciu do jednostki pracy, 7 przekazało HSV swoim dzieciom (12,5%). Trzy niemowlęta, u których później rozwinęła się opryszczka noworodków, urodziły się u kobiet, które miały ujemną hodowlę HSV przy przyjęciu do jednostki roboczej (Tabela 1). Wszystkie trzy matki miały historie zgodne z objawową, nawracającą, opryszczkową opryszczką narządów płciowych – jedną z genitalnym HSV-1 i dwiema z genitalnym HSV-2. Czasy pomiędzy początkową hodowlą a porodem były podobne dla matek o ujemnej kulturze i pozytywnych dla kultury. Wskaźnik przepuszczalności noworodków HSV u niemowląt urodzonych przez matki z ujemnymi hodowlami HSV przy przyjęciu do jednostki pracy wynosił 0,02% (3 z 15 867). Wrażliwość pozytywnej matki w hodowli HSV przy przyjęciu do jednostki pracy wyniosła 70 procent (7 z 10) na identyfikację niemowląt, które następnie miały noworodkowy HSV; specyficzność wynosiła 99,7% (15 867 ÷ 15 913). Dodatnia wartość predykcyjna wynosiła 12,5 procent (7 z 56), a wartość predykcyjna ujemna 99,9 procent (15 864 ÷ 15 867). Częstotliwość przekazywania HSV niemowlętom z matek z ostatnim pierwszym epizodem podklinicznej opryszczki narządów płciowych
Noworodkowe zakażenie HSV rozwinęło się u 6 z 18 niemowląt (33 procent) urodzonych przez matki z serologicznym dowodem pierwszego epizodu HSV narządów płciowych w terminie, w porównaniu z z 34 niemowląt (3 procent) urodzonych przez kobiety, które miały subkliniczną reaktywację genitaliów HSV przy dostarczaniu (P <0,01) (Fig. 1). Opryszczka noworodkowa rozwinęła się u 2 z 5 narażonych na HSV niemowląt (40%) urodzonych przez matki z pierwotnym HSV narządów płciowych, u 4 z 13 takich niemowląt (31%) urodzonych przez matki z niepierwotnym pierwszym epizodem opryszczki narządów płciowych, w z 21 noworodków (4,8 procent) matek z nawracającymi objawowymi HSV narządów płciowych iu żadnego z 13 niemowląt urodzonych przez matki seropozytywne HSV-2 z subkliniczną opryszczką narządów płciowych. Gdy oceniano tylko infekcje noworodków HSV-2, stwierdzono je u 5 z 16 niemowląt (31 procent) matek z pierwszym epizodem HSV-2, w porównaniu z żadnym z 31 niemowląt matek z reaktywacją HSV-2 ( P <0,01). Wśród kobiet z pierwszym epizodem narządów płciowych HSV-2 szybkość transmisji do niemowlęcia była podobna u osób z pierwotną i niezakażoną infekcją (odpowiednio z 4 do 4 z 12). Spośród 31 kobiet z reaktywacją HSV-2 przy porodzie, żadna nie przekazała infekcji ich dzieciom. Piętnaście z tych kobiet miało tylko przeciwciała HSV-2 w próbce surowicy rekrutacyjnej, podczas gdy 16 miało przeciwciała przeciwko HSV-1 i HSV-2.
Związek między szyjką HSV i transmisją do niemowlęcia
Tabela 2. Częstość występowania noworodkowego HSV u noworodków 56 zarażonych matek, według typu wirusowego i miejsca anatomicznego bezobjawowego rozsiewania wirusa we wczesnej fazie porodu
[patrz też: olx bydgoszcz, badania okresowe w godzinach pracy, rezonans magnetyczny wrocław cena ]

0 thoughts on “Infekcja wirusem noworodków, opryszczka zwykła w związku z bezobjawową infekcją matek w czasie porodu czesc 4”