Skip to content

Kapecytabina jako leczenie uzupełniające w przypadku raka okrężnicy w stadium III ad

1 rok ago

536 words

Osiągnął on wyższy wskaźnik odpowiedzi niż te uzyskane w ramach programu Mayo Clinic (26 procent w porównaniu z 17 procentami), z równoważnym czasem przeżycia bez progresji i całkowitym przeżyciem.23 Kapecytabina była również powiązana z mniejszą liczbą działań niepożądanych niż reżim Mayo Clinic24 i zmniejszała stosowanie zasobów medycznych.25 Dane te dostarczyły uzasadnienia do badania fazy 3 (Xeloda w leczeniu uzupełniającego raka jelita grubego [X-ACT]) w celu porównania kapecytabiny i schematu fluorouracyl-plus-leukoworyna Mayo Clinic jako leczenia uzupełniającego w resekcji raka okrężnicy w stopniu III. Głównym celem było wykazanie, że kapecytabina jest co najmniej równoważna fluorouracylowi i leukoworynie pod względem czasu przeżycia wolnego od choroby. Podajemy tu planowane analizy punktu końcowego skuteczności pierwotnej i punktu końcowego bezpieczeństwa próby.
Metody
Badanie przeprowadzono zgodnie z Deklaracją Helsińską i jej poprawkami lub ustawami i przepisami kraju, w którym przeprowadzono badanie, w zależności od tego, która z nich zapewnia lepszą ochronę. Pacjenci wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu.
Kryteria kwalifikacji
Pacjenci w wieku od 18 do 75 lat musieli być w pełni wyleczeni po operacji z potwierdzonym histologicznie rakiem okrężnicy w stopniu III. Operacja musiała być wykonana w ciągu ośmiu tygodni przed randomizacją. Wynik osiągnięty przez Grupę Wschodnich Spółdzielni Onkologicznych 0 lub (z oceną 0 wskazującą normalną aktywność i wskazującą na obecność objawów, ale prawie pełną pojemność ambulatoryjną) i co najmniej pięcioletnią oczekiwaną długość życia.
Pacjenci z objawami przerzutów, w tym z komórkami nowotworowymi w wodobrzuszu, lub z mikroskopijnymi oznakami choroby resztkowej, nie kwalifikowali się do udziału. Chorobą makroskopową wykluczono zastosowanie tomografii komputerowej miednicy mniejszej (CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI) i radiografii klatki piersiowej. Pacjenci byli również wykluczeni na podstawie wcześniejszej chemioterapii cytotoksycznej lub allograftu narządów, klinicznie znaczącej choroby serca, ciężkiej niewydolności nerek, zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego lub ciąży lub laktacji. Aktywne seksualnie kobiety przed menopauzą, które nie chcą stosować antykoncepcji, nie kwalifikują się.
Projekt badania i leczenie
Głównym celem badania było wykazanie co najmniej równoważności przeżycia wolnego od choroby między kapecytabiną a bolusie fluorouracylem i leukoworyną. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały czas przeżycia bez nawrotów, całkowite przeżycie i bezpieczeństwo. Ocena wskaźnika przeżycia wolnego od choroby w ciągu trzech lat była wcześniej zdefiniowanym drugorzędowym punktem końcowym. Poniżej przedstawiono wyniki dotyczące jakości życia. Kwestionariusz Jakości Życia (QLQ-C30, wersja 2.0) Europejskiej Organizacji Badań i Leczenia Raka był podawany w punkcie wyjściowym i przed rozpoczęciem cyklu leczenia w tygodniach 7, 16 i 25 w grupie kapecytabiny i tygodniach 9, 17 i 25 w grupie fluorouracyl-plus-leukoworyna.
Pacjenci zostali przydzieleni do 24 tygodni leczenia ośmioma cyklami doustnej kapecytabiny, w dawce 1250 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała, dwa razy dziennie w dniach od do 14 co 21 dni lub sześciu cyklach szybkiego dożylnego wlewu leukoworynę, w dawce 20 mg na metr kwadratowy, a następnie bezpośrednio dożylny bolus fluorouracylu, w dawce 425 mg na metr kwadratowy, w dniach od do 5 co 28 dni
[więcej w: gabinet ortodontyczny warszawa, korekta oczu cena, echo serca łódź ]
[przypisy: doreta cena, poradnia chorób metabolicznych, nfz sanatoria lista oczekujących ]

0 thoughts on “Kapecytabina jako leczenie uzupełniające w przypadku raka okrężnicy w stadium III ad”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usługi pogrzebowe warszawa[…]