Wdychany tlenek azotu dla wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową

Wdychany tlenek azotu jest kontrowersyjnym rozwiązaniem dla wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, randomizowane, ślepe, kontrolowane badanie w celu ustalenia, czy wziewny tlenek azotu zmniejsza częstość zgonów lub dysplazję oskrzelowo-płucną u takich niemowląt. Metody
Losowo przypisaliśmy 420 noworodków, urodzonych po mniej niż 34 tygodniach ciąży, o masie urodzeniowej o...

Reagowanie na Cetuksymab bez mutacji w EGFR

Duża ilość informacji sugeruje, że mutacje w domenie kinazy receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) mają kluczowe znaczenie dla skuteczności inhibitorów kinazy EGFR.1-3 Jednak wpływ mutacji EGFR na odpowiedź na cetuksymab nie był badany bezpośrednio. . Barber i wsp.4 opisali brak mutacji EGFR w raku jelita grubego i spekulowali, że mutacje EGFR nie są wymagane do odpowiedzi na cetuksymab, ponieważ jest on skutecznym środki...

Zobacz też:

rezonans szczecin dział lecznictwa uzdrowiskowego badania okresowe w godzinach pracy olx bydgoszcz rezonans magnetyczny wrocław cena olx chodziez doreta cena poradnia chorób metabolicznych nfz sanatoria lista oczekujących badanie inr cena nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących test na nietolerancję pokarmową cena poradnia małżeńska kraków procto hemolan control mrukmed myconolak usg kolana szczecin echo serca łódź apteka dr max rzeszów myconolak cena olx krzeszowice

Kliniczne i patologiczne cechy raka jajnika u kobiet z mutacjami linii germinalnej BRCA1 czesc 4

Panel A pokazuje szacunki Kaplana-Meiera dotyczące przeżycia wolnego od choroby. Górna granica przedziału ufności wskaźnika hazardu była istotnie niższa niż wstępnie zdefiniowane marginesy, 1,25 i 1,20 dla równoważności (P <0,001 w obu przypadkach). Analiza wyższości wykazała trend sprzyjający kapecytabinie (współczynnik ryzyka, 0,87 [przedział ufności 95%, 0,75 do 1,00], P = 0,05). Panel B pokazuje skumulowaną częstość ...

Najnowsze zdjęcia w galerii fizjoterapiabydgoszcz:

331#olx chodziez , #doreta cena , #poradnia chorób metabolicznych , #nfz sanatoria lista oczekujących , #badanie inr cena , #nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących , #test na nietolerancję pokarmową cena , #poradnia małżeńska kraków , #procto hemolan control , #mrukmed ,