Skip to content

Nesiritide – nie zweryfikowany ad

1 rok ago

538 words

Na kolejnym spotkaniu, w maju 2001 r., Większość panelu doradczego zaleciła zatwierdzenie nesiritydu, a w sierpniu 2001 r. FDA oficjalnie zatwierdziło ten lek do użytku komercyjnego. W badaniu VMAC pojawiły się obawy dotyczące nesiritydu. Tylko 30 procent pacjentów otrzymywało furosemid lub diuretyki dożylne przed włączeniem, chociaż stosowanie tych środków jest standardowym podejściem do ostrej dekompensowanej niewydolności serca. Dawkę nitrogliceryny nie zwiększano agresywnie, a ze względu na monitorowanie ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej ocena podwójnie ślepej próby została naruszona. Długość pobytu w szpitalu była większa wśród pacjentów, którzy otrzymywali nesirityd niż w grupie otrzymującej nitroglicerynę (10,0 vs 8,1 dni, P = 0,008) .5 Zwiększenie o ponad 0,5 mg na decylitr (44,2 .mol na litr) w surowicy Stężenie kreatyniny wystąpiło u 27% pacjentów w grupie otrzymującej nesirityd w porównaniu z 21% pacjentów z grupy kontrolnej (P = 0,11) .3,4 Nie było zwiększenia wydalania moczu z nesiritydem, a kolejne badania wykazały, że ten lek nie ma działania natriuretycznego lub moczopędnego u pacjentów ze zdekompensowaną niewydolnością serca. Co więcej, wskaźnik śmiertelności po 30 dniach wynosił 8,6% w grupie nesiritydu, w porównaniu z 5,5% wśród kontroli (względne ryzyko, 1,56; przedział ufności 95%, 0,75 do 3,24; P = 0,20) .2 Rzeczywiście, FDA Zatwierdzono decyzję pomimo krytycznego punktu krytycznego wewnętrznego recenzenta, że VMAC nie wykluczył 50-procentowego wzrostu ryzyka śmierci. Metaanaliza sugeruje również, że stosowanie nesiritydu wiąże się ze zwiększoną częstotliwością nieprawidłowej czynności nerek. [3]
Śmiertelność na 30 dni wśród pacjentów leczonych nesiritydem w porównaniu z kontrolami w randomizowanych badaniach klinicznych. Względne ryzyko zgonu z nesiritydem w porównaniu z placebo wynosiło 1,81 (przedział ufności 95%, 1,02 do 3,27; P = 0,04) w analizie Sacknera-Bernsteina i wsp. 3 (panel A) i 1,26 (przedział ufności 95%, 0,80 do 2,00, P = 0,33) w analizie Scios (Panel B).
Przeprowadzono dwie różne analizy wpływu leczenia nesiritydem na śmiertelność, najważniejszy punkt końcowy w randomizowanym badaniu interwencji z powodu niewydolności serca (patrz wykresy). W jednym z nich Sackner-Bernstein i in. zbiorcze dane z trzech badań obejmujących pacjentów, u których początkowy schemat leczenia nie wymagał włączenia leków inotropowych i dla których dostępne były 30-dniowe dane dotyczące śmiertelności. Według tej analizy odnotowano 81-procentowy wzrost śmiertelności w przypadku nesiritydu w porównaniu z placebo.2 W przeciwieństwie do tego, Scios przeanalizował siedem prób, które zawierały 30-dniowe dane na temat śmiertelności, w tym badania z użyciem otwartej etykiety i ambulatoryjnym, ale nie brać pod uwagę podstawowego schematu leczenia. Firma odnotowała 24-procentowy wzrost śmiertelności (P = 0,33), a liczba ta została włączona do zmienionej ulotki informacyjnej w kwietniu 2005 roku.
Jednak nawet w obliczu takich odkryć producent aktywnie promuje stosowanie nesiritydu. Ustanowił bezpłatną infolinię telefoniczną dla Wsparcia zwrotu kosztów Natrecor i opublikował 46-stronicowy Przewodnik zwrotów i rozliczeń Natrecor . Przewodnik zapewnia lekarzom specjalne numery kodowe Medicare, które można wykorzystywać w rozliczeniach za opłatą infuzję nesiritidu (172 USD za pierwszą godzinę, 39 USD za każdą dodatkową godzinę i 408 USD za 8 godzin obserwacji), tak jak w przypadku chemioterapii
[przypisy: poradnia małżeńska kraków, kliniki medycyny estetycznej warszawa, mrukmed ]
[patrz też: poradnia małżeńska kraków, procto hemolan control, mrukmed ]

0 thoughts on “Nesiritide – nie zweryfikowany ad”