Skip to content

Nesiritide – nie zweryfikowany

1 rok ago

543 words

W jaki sposób lek, który wiąże się z wyższym odsetkiem zarówno dysfunkcji nerek, jak i śmierci niż placebo – i który kosztuje 50 razy więcej niż standardowe leczenie, a dla których nie ma znaczących danych na temat istotnych klinicznych punktów końcowych – należy podać ponad 600 000 pacjentów i być promowane w Stanach Zjednoczonych do seryjnego leczenia ambulatoryjnego, wskazanie niewymienione na etykiecie. 1-5 Odpowiedź na to pytanie można przynajmniej częściowo rozpoznać po przeglądzie klinicznego rozwoju i marketingu nesiritydu: rekombinowanej ludzki peptyd natriuretyczny. 17 maja 2005 r. New York Times poinformował, że dziesiątki tysięcy pacjentów w całym kraju otrzymuje leczenie nonserytydem raz lub więcej razy na tydzień, przez okres kilku miesięcy, w związku z tym, co opisano jako ambulatoryjne dostrojenie . Ta aplikacja nesiritydu – która kosztuje około 500 USD za dawkę w porównaniu z mniej niż 10 USD za nitroglicerynę lub nitroprusydek – jest przedmiotem agresywnej kampanii marketingowej producenta, Scios, która zachęca lekarzy do zakładania własnych centrów infuzyjnych za czyje usługi mogą płacić Medicare tak, jakby podawali chemioterapię. Ale kiedy nesiritide został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) w 2001 roku, został przeznaczony do leczenia ostrej, zdekompensowanej zastoinowej niewydolności serca. Co więcej, wystąpiły widoczne problemy z bezpieczeństwem – i nie ma udowodnionej przewagi klinicznej nad istniejącymi leczeniami pod względem kluczowych punktów końcowych poprawy przeżycia i zapobiegania kolejnym hospitalizacjom.
W raporcie z 2000 r. Colucci i wsp. Stwierdzili, że nesirityd byłby cennym dodatkiem do początkowego leczenia pacjentów przyjmowanych do szpitala z powodu niewyrównanej zastoinowej niewydolności serca 1. Jednak ich kontrolowana placebo próba polegająca na dawkowaniu koncentrowała się na krótkich monitorowanie ciśnienia w tętnicy płucnej i kapilarnej. Dane uzupełniające dotyczące tych tematów, które nie były częścią projektu badania, jak podano w tym artykule, sugerowały, że nesirityd mógł mieć niekorzystny wpływ na 30-dniową śmiertelność, która wynosiła 7,1% w grupie otrzymującej nesirityd, w porównaniu do 4,8 procent w grupie placebo (p = 0,62) .2 W tym dłuższym okresie obserwacji częstość istotnego pogorszenia czynności nerek była ponad trzy razy wyższa u pacjentów leczonych nesiritydem niż wśród osób otrzymujących placebo (p = 0,04 ) .3
Dane z tego badania zostały ocenione przez panel doradczy FDA w styczniu 1999 r. Pomimo zalecenia panelu, że lek został zatwierdzony do obniżenia ciśnienia zaklinowania naczyń płucnych, FDA zdecydowało, że potrzeba więcej danych. W 498 hospitalizowanych pacjentach, u których wystąpiła duszność w spoczynku, przeprowadzono większą próbę, Vodacatation w leczeniu ostrej zastoinowej niewydolności serca (VMAC). Nesirityd porównywano z dożylnym stosowaniem nitrogliceryny lub placebo. Ponieważ statystycznie istotna poprawa zarówno w zakresie zmniejszenia ciśnienia w tętnicy płucnej i kapilarnej (różnica 4 mm Hg), jak i zgłaszanej samodzielnie oceny duszności nesiritydu w porównaniu z placebo, uznano, że nesirityd spełnił kryteria skuteczności. W badaniu nie wykazano żadnej korzyści ze stosowania nesiritydu w stosunku do nitrogliceryny pod względem zgonu lub konieczności ponownej hospitalizacji w ciągu 30 dni
[podobne: kliniki medycyny estetycznej warszawa, korekta oczu cena, poradnia małżeńska kraków ]
[hasła pokrewne: badanie inr cena, nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących, test na nietolerancję pokarmową cena ]

0 thoughts on “Nesiritide – nie zweryfikowany”