Skip to content

Pomiar specyficznego dla prostaty antygenu w surowicy jako test przesiewowy w kierunku raka prostaty czesc 4

1 rok ago

42 words

Stężenia PSA w surowicy i częstość występowania nowotworu jako funkcja wieku w 1653 r. Mężczyźni w grupie badanej i 235 mężczyzn w grupie porównawczej * W przypadku 1653 mężczyzn uczestniczących w badaniu grupa początkowa PSA wynosiła <4,0 .g na litr w 1516 (92 procent), 4,0 do 9,9 .g na litr (sprawdzone w drugiej próbce) w 107 (6 procent) i . 10,0 .g na litr (zweryfikowane) w 30 (2 procent). Tabela pokazuje wyniki i rozkład wieku mężczyzn w tej grupie. Tabela 2. Tabela 2. Związek pomiędzy wynikami badania doodbytniczego a ultrasonografią a diagnozą raka u mężczyzn, którzy mieli biopsję prostaty. * Spośród 107 mężczyzn, którzy mieli wartości PSA w surowicy od 4,0 do 9,9 .g na litr, 85 przeszło biopsję. Spośród tych 85 mężczyzn 19 (22 procent) miało raka prostaty. Spośród 30 mężczyzn z wartościami PSA w surowicy . 10,0 .g na litr, 27 przeszło biopsję, a 18 z nich (67 procent) miało raka. Ogółem 37 z 112 mężczyzn, którzy mieli biopsje (33 procent) miało raka (tabela 2). Pozostali mężczyźni nie byli w pełni oceniani (17 mężczyzn), mieli poziomy PSA w surowicy poniżej 10 .g na litr przy normalnych badaniach doodbytniczych i ultradźwiękowych (5) lub wypadali z badania (3). Korelacja między dodatnimi wynikami biopsji a wartościami logarytmicznymi PSA u 112 mężczyzn z biopsjami była istotna (r = 0,47, P = 0,0001).
Spośród 300 mężczyzn w grupie porównawczej 72 (24 procent) miało raka prostaty (tabela 2). Poziomy PSA w surowicy u 235 mężczyzn w grupie porównawczej, u których mierzono PSA przedstawiono w Tabeli 1. Korelacja między dodatnimi wynikami biopsji i wartościami PSA w surowicy rejestrowanej w tej grupie była także znacząca (r = 0,45, P = 0,0001).
Wiek
Wiek korelował istotnie z poziomem PSA w surowicy i diagnozą nowotworu w grupie porównawczej, ale nie w grupie badanej (dla korelacji z wartościami logarytmicznymi PSA w surowicy, r = 0,31 w grupie porównawczej [P = 0,001] i r = 0,13 w 112 mężczyzn w badanej grupie, którzy mieli biopsje prostaty, dla korelacji z rakiem, r = 0,29 w grupie porównawczej [P = 0,001], i r = 0,05 u mężczyzn w grupie badanej, którzy mieli biopsje). Jednak tylko współczynniki korelacji dla wieku i raka różniły się istotnie pomiędzy grupą porównawczą a grupą badaną (P <0,03 według transformacji Fishera).
Badanie odbytnicy i rak prostaty
Tabela 2 pokazuje związek między wynikami badania doodbytniczego a rozpoznaniem raka w badanej grupie i grupie porównawczej. Odsetek mężczyzn, u których stwierdzono raka, którzy mieli podejrzane badania z odbytnicy, był wyższy w obu grupach (grupa badana, .2 = 7,59, P = 0,02, grupa porównawcza, .2 = 22,2, P <0,0001).
Wyniki badań ultrasonograficznych i rak prostaty
Tabela 2 pokazuje również związek między wynikami badań ultrasonograficznych a diagnozowaniem raka w obu grupach. W grupie porównawczej stwierdzenie podejrzanych wyników było istotnie związane z rakiem (.2 = 11,19, P = 0,004). Natomiast wśród mężczyzn w grupie badanej, którzy mieli raka, proporcje z nieprawidłowymi, ale łagodnymi wynikami badań ultrasonograficznych i podejrzanymi wynikami były podobne. Porównywalne wartości były odpowiednio niższe i wyższe w grupie porównawczej.
Współzależności między pomiarem PSA w surowicy, badaniem odbytnicy, ultrasonografią i rakiem
Tabela 3
[podobne: olx krzeszowice, myconolak cena, poradnia małżeńska kraków ]

0 thoughts on “Pomiar specyficznego dla prostaty antygenu w surowicy jako test przesiewowy w kierunku raka prostaty czesc 4”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: catering dietetyczny Katowice[…]