Skip to content

Wdychany tlenek azotu dla wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową ad 8

1 rok ago

722 words

Interakcja między grupą leczoną a wskaźnikiem utlenowania nie była istotna. Dyskusja
Stwierdziliśmy, że podawanie wziewnego tlenku azotu, jaki zastosowano w tej próbie u wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową, nie zmniejszyło łącznej częstości występowania śmierci lub dysplazji oskrzelowo-płucnej. Nie stwierdzono istotnych różnic w wynikach wtórnych.
Poprzednie randomizowane próby stosowania wziewnego tlenku azotu u wcześniaków wykazały zróżnicowane wyniki. W badaniu z udziałem 80 przedwcześnie urodzonych dzieci z ciężką niewydolnością oddechową z niedotlenieniem, Kinsella i in. odnotowano spadek liczby dni na respiratorze i tendencję do zmniejszonej częstości występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej. W randomizowanym badaniu franco-belgijskim wdychanego tlenku azotu nie stwierdzono znaczącego spadku dysplazji oskrzelowo-płucnej lub zgonu w kohorcie przedwcześnie urodzonych dzieci z mediana wskaźnika utlenowania około 20,11,12 Niedawne badanie Schreibera i in. przebadano mniej krytycznie chorą kohortę z medianowym wskaźnikiem utlenowania wynoszącym 6,94 na wentylacji mechanicznej po zastosowaniu surfaktantu15. Stwierdzono znaczące zmniejszenie dysplazji oskrzelowo-płucnej i śmierci oraz ciężki krwotok śródczaszkowy, ale korzyść została ograniczona do kohorty z indeksem natlenienia. poniżej 6,94.
Wyniki naszego badania mogą wydawać się niespójne z wynikami badania Schreibera i wsp. Jednak dzieci uczestniczące w naszym badaniu były mniejsze i bardziej chore niż te w badaniu Schreibera i in. Korzyść w badaniu Schreibera była ograniczona do niemowląt o wskaźniku utlenowania poniżej 6,94, ale tylko 17 niemowląt w naszym badaniu miało wskaźnik natlenienia w tym zakresie. Korzyści (tj. Zmniejszona dysplazja oskrzelowo-płucna lub śmierć) w naszym badaniu były widoczne tylko u niemowląt o masie urodzeniowej powyżej 1000 g (tabela 5), a pacjenci w badaniu Schreibera i in. miały znacznie wyższe masy urodzeniowe niż te w naszym badaniu. Ich próba miała również większy odsetek czarnych niemowląt, ale nasza analiza nie wykazała istotnego wpływu rasy na reakcje na wdychany tlenek azotu.
Częstotliwość krwotoków dokomorowych była problemem w badaniach przedwcześnie urodzonych niemowląt przyjmujących wziewny tlenek azotu, ponieważ wiadomo, że tlenek azotu hamuje agregację płytek krwi i zwiększa czas krwawienia.23-28 Dwa małe badania pilotażowe dotyczące stosowania wziewnego tlenku azotu wykazały wysokie wskaźniki krwotok dokomorowy, 29, 30, ale większe randomizowane próby kontrolne nie potwierdziły tych ustaleń. 10-15 Przegląd naszych danych dotyczących krwawienia dokomorowego w drugiej planowej analizie okresowej wykazał zwiększoną częstość występowania ciężkiego krwotoku śródkomorowego lub leukomalacji okołokomorowej w grupie, której podano wziewnie. tlenek azotu w porównaniu z grupą placebo (39 procent vs. 27 procent, P = 0,02), ale ta różnica nie była znacząca po zakończeniu próby. Ciężki krwotok śródkomorowy lub leukomalacja okołokomorowa jako przyczyna zgonu nie były istotnie wyższe w grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu, chociaż nasza próba nie była odpowiednio zasilana, aby odpowiedzieć na to pytanie.
Analizy post hoc zasugerowały hipotezy, które zasługują na dalsze badania Niemowlęta o masie urodzeniowej powyżej 1000 g wydawały się czerpać korzyści z wziewnej terapii tlenkiem azotu, ze spadkiem częstości zgonów lub dysplazji oskrzelowo-płucnej bez wzrostu częstości krwawienia śródkomorowego. Natomiast niemowlęta o masie urodzeniowej 1000 g lub mniejszej, które leczono wziewnym tlenkiem azotu, miały widoczny wzrost śmiertelności i większy odsetek krwotoków dokomorowych. Niemowlęta otrzymujące wziewny tlenek azotu za pomocą konwencjonalnej mechanicznej wentylacji również miały wyższy wskaźnik śmiertelności niż osoby przyjmujące wziewny tlenek azotu za pomocą wentylacji o wysokiej częstotliwości. Artykuł autorstwa Mestana i in. w tym wydaniu Dziennika 31 dokumenty udoskonalały neurorozwojowy wynik w wieku 2 lat u niemowląt, które otrzymały wziewny tlenek azotu; Kontynuowana jest obserwacja neurorozwojowa w wieku od 18 do 22 miesięcy dla niemowląt biorących udział w naszym badaniu.
Podsumowując, zastosowanie wziewnego tlenku azotu u wcześniaków, u których masa urodzeniowa jest mniejsza niż 1500 gi ciężka niewydolność oddechowa, nie spowodowało zmniejszenia częstości zgonów lub dysplazji oskrzelowo-płucnej. Stosowanie wziewnego tlenku azotu u wcześniaków urodzonych po 34. tygodniu ciąży należy ograniczyć do badań klinicznych, dopóki nie zostaną zidentyfikowane osoby, które skorzystają.
[przypisy: gabinet ortodontyczny warszawa, rezonans szczecin, kliniki medycyny estetycznej warszawa ]
[hasła pokrewne: badanie inr cena, nfz olsztyn sanatoria lista oczekujących, test na nietolerancję pokarmową cena ]

0 thoughts on “Wdychany tlenek azotu dla wcześniaków z ciężką niewydolnością oddechową ad 8”